Forside
FHI
Badminton
Billard
Bordtennis
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kondi
Seniormotion
Svømning
FHI vedtægter
Æresmedlemmer
Booking mødelokale Flønghallen
Flønghallen
Hedehushallen
Afdelings regnskaber
HTK Idræts politik
Vision Fløng 2011
Caféen Flønghallen
Arkiv
Caféen Flønghallen - Nyheder
Generalforsamling Cafeen 18. marts 2016
Skrevet af J.K. d. 18/2-16
Generalforsamling

Caféen, fredag den 18. marts 2016
kl. 18.15 i Flønghallens Café


Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere,

2. Bestyrelsens beretning v/Formanden,

3. Aflæggelse af regnskab for 2015 v/Kasseren,

4. Fastsættelse af kontingent for 2016,
a. Pkt. 4 afventer generalforsamlingens beslutning om foreningens fremtidige eksistens.

5. Indkomne forslag (SKAL være bestyrelsen i hænde SENEST 5 dage før)
a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Café Foreningen nedlægges med virkning fra 1. juli 2016. Som begrundelse er et fortsat faldende aktivitetsniveau og dermed faldende omsætning - resulterende i hyppige underskud. Endvidere har svigtende medlemstilgang igennem flere år resulteret i et meget lavt antal aktive medlemmer. Der henvises til Foreningens vedtægter §9.

6. Valg af bestyrelse
a. Afhængigt af generalforsamlingens beslutning i forhold til pkt. 5.a.

1. Såfremt generalforsamlingen stemmer for nedlæggelse, tilbyder den siddende bestyrelse at fortsætte indtil Caféen endeligt er afviklet, formentlig i løbet af september/oktober.

2. Såfremt generalforsamlingen stemmer for en fortsættelse af foreningen træder bestyrelsen tilbage.

7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er Café-foreningen – traditionen tro – vært ved et traktement.
Af hensyn til indkøb m.v. bedes tilmelding til generalforsamlingen foretaget
Senest den 14. marts

Til Birgit Marthinus, Helle (Vagtplanlægger) eller Hilde Rasmussen eller på tilmeldingslisten, der er placeret på køleskabet i Caféens køkken.

Med venlig hilsen – og vel mødt
Caféforeningen
Sidste nyt
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2018
Gymnastik - FHI Gymnastiks cheerleaders. Vi er stolte
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2017
Æresmedlemmer - Æresmedlemmer 2017
FHI - Cafeen i Flønghallen
Fodbold - FHF stopper samarbejde med FC Roskilde
Fodbold - Find FHF på Facebook
Caféen Flønghallen - Generalforsamling Cafeen 18. marts 2016
FHI - Fløng-Hedehusene Kondi 25 års jubilæum
Vision Fløng 2011 - Vision Fløng 2015
SPONSORER